RODO

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

GALMETAL Akcesoria Meblowe Wiesław Gajli zwana dalej firmą zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać je w sposób odpowiedzialny i zgodnie ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych we wszystkich krajach, w których działa.

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności opisuje ogólne procedury w zakresie ochrony prywatności stosowane przez naszą firmę w serwisach www.

Gromadzenie danych osobowych

Wprowadzenie


Użytkownik może dobrowolnie przekazać firmie dane osobowe w różnych sytuacjach. Na przykład może przekazać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w celu umożliwienia komunikacji, zamówienia produktu, realizacji zamówienia, zarejestrowania się w usłudze, uzyskania subskrypcji lub usługi,

Jeśli użytkownik poinformuje firmę że nie życzy sobie, aby jego dane były wykorzystywane do nawiązywania z nim kontaktu w sprawach innych niż obsługa konkretnego żądania, firma uwzględni to życzenie.

Cele wykorzystania danych osobowych

Poniższe akapity opisują bardziej szczegółowo cele, w jakich firma może wykorzystywać dane osobowe użytkownika.

Realizowanie zleceń użytkownika

Jeśli użytkownik zgłosi za pośrednictwem strony www zapotrzebowanie na produkt, usługę lub będzie oczekiwał odpowiedzi na zadane firmie pytanie albo poprosi o oddzwonienie, firma wykorzysta podane przez niego dane osobowe w celu zrealizowania takiego zlecenia

Marketing

Dane osobowe przekazywane firmie przez użytkownika, mogą być wykorzystywane przez firmę w celach marketingowych, tj. do informowania użytkownika o wydarzeniach, produktach, usługach i rozwiązaniach, które firma sprzedaje i które mogą uzupełniać dotychczasową ofertę produktów

Przechowywanie danych

Firma będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, w jakich informacje są przetwarzane, lub wymagany z innych uzasadnionych przyczyn przechowywania danych osobowych użytkownika (np. na potrzeby wypełnienia prawnych zobowiązań i obowiązków, rozstrzygania sporów ).

Informacje o stosowaniu w serwisie www plików typu cookie,

Co to są informacje cookie i dlaczego są używane?


Informacje cookie zawierają dane, które mogą być wysyłane z serwisu WWW do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisywane w jego komputerze w postaci znacznika identyfikującego komputer użytkownika. Informacje cookie są często wykorzystywane wyłącznie do pomiaru poziomu wykorzystania serwisu WWW (np. liczby użytkowników odwiedzających serwis i czasów wizyt) oraz jego efektywności (np. tematów, którymi interesuje się największy odsetek użytkowników odwiedzających), a także w celu ułatwienia nawigacji lub użytkowania, a tym samym nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi.

Przysługujące Państwu prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 RODO oraz w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z obowiązującym prawem.

Na Państwa wniosek, możemy jako administrator zaktualizować Państwa dane osobowe w każdym czasie (np. w przypadku zmiany Państwa adresu).

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt.

Nasze dane kontaktowe
GALMETAL Akcesoria Meblowe Wiesław Gajli
89-650 Czersk
ul. Mleczarska 2
e-mail : galmetal@wp.pl

TOP